خدمات پشتیبانی شبکه

خدمات پشتیبانی شرکت رستاک سامانه ویرا

فرآیندهای پشتیبانی در شرکت رستاک سامانه ویرا بر اساس ITIL انجام می‌پذیرد

پشتیبانی شبکه

یکی از خدمات تخصصی شرکت رستاک سامانه ویرا ارایه خدمات پشتیبانی شبکه به شرکت‌ها و سازمان‌ها در سطوح مختلف کاری است. این خدمات مبتنی بر استانداردهای و روش‌های مطلوب بین‌المللی و رایج در حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد. 

پشتیبانی حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت حضوری می‌باشد. در این راهکار پیشنهادی براساس نیاز کارفرما، شرکت رستاک سامانه ویرا یک یا چند نیرو را مطابق با شرایط و نیاز کارفرما گزینش و در محل کارفرما مستقر می‌نماید. مسئولیت این نیروها تماما از لحاظ مالی، بیمه‌ای، فنی و ساختار منابع انسانی با شرکت رستاک سامانه ویرا می‌باشد. به نوعی این پرسنل نمایندگان مقیم شرکت رستاک سامانه ویرا در محل کارفرما می‌باشند.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر می‌باشد:

 • مستقر نمودن نیروهای مورد نیاز کارفرما
 • استخراج طرح فعلی شبکه
 • پیاده‌سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه بر مبنای ITIL
 • استخراج مشکلات مربوط به شبکه و امنیت شبکه
 • پشتیبانی حضوری لایه اول توسط نیروهای مقیم
 • پشتیبانی تکمیلی در لایه دوم توسط دپارتمان‌های مختلف شرکت رستاک سامانه ویرا در شرایطی که مشکل توسط نیروهای مقیم قابل حل نباشد
 • ارایه تعهدات لازم به کارفرما
 • ایجاد و بهینه‌سازی شرایط Backup گیری از اطلاعات حساس و سرورهای کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیم‌های تخصصی شرکت رستاک سامانه ویرا در حوزه‌های مختلف
 • ارائه خدمات توسعه‌ای شبکه در صورت تمایل کارفرما
 • نگهداری شبکه و سرورهای موجود
 • بروزرسانی نرم‌افزارها، سرورها و سرویس‌های شبکه به آخرین نسخه
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارائه گزارش‌های دوره‌ای توسط نیروهای مقیم
 • بازدید دوره‌ای از وضعیت ارایه خدمات پشتیبانی توسط مدیر فنی شرکت رستاک سامانه ویرا
 • ارایه و ایجاد رویه‌های استاندارد پشتیبانی به منظور بهینه‌سازی خدمات پشتیبانی
 • ارایه خدمات آموزشی
 • مستندسازی شبکه

پشتیبانی نیمه حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت نیمه حضوری می‌باشد. در این راهکار پیشنهادی براساس نیاز کارفرما، شرکت رستاک سامانه ویرا پرسنل را در روزهای مشخص در هفته یا ماه به محل کارفرما ارسال می‌نماید. مسئولیت این نیرو تماما با شرکت رستاک سامانه ویرا می‌باشد. این پرسنل نیروی پاره‌وقت شرکت رستاک سامانه ویرا در محل کارفرما می‌باشد.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر می‌باشد:

 • حضور پرسنل فنی در روزهای مشخص در محل کارفرما
 • استخراج طرح شبکه فعلی
 • پیاده‌سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه بر مبنای ITIL
 • استخراج معضلات شبکه‌ای و امنیتی
 • پشتیبانی دوره‌ای لایه اول توسط نیروی مقیم
 • پشتیبانی تخصصی و تکمیلی در لایه دوم توسط دپارتمان‌های مختلف شرکت رستاک سامانه ویرا
 • ارایه تعهدات لازم به کارفرما
 • بهینه‌سازی شرایط Backupگیری از اطلاعات حساس کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیم‌های تخصصی شرکت رستاک سامانه ویرا در حوزه‌های مختلف
 • مستندسازی شبکه
 • نگهداری شبکه و سرورهای مرتبط
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارایه خدمات آموزشی

پشتیبانی غیر حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت غیر حضوری می‌باشد. در این راهکار پیشنهادی مشکلات و خرابی‌ها از سوی کارفرما به شرکت رستاک سامانه ویرا به صورت تلفنی یا نرم افزار Ticketing اعلام می‌شود. پس از آن Case اعلام شده توسط Supervisor بخش فنی به دپارتمان مربوطه ارجاع شده و به رفع آن به صورت راه دور (Remote) اقدام خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به شبکه در هنگام خرابی، عدم رفع مشکل به صورت راه دور و یا درخواست کارفرما، شرکت رستاک سامانه ویرا نیروی متخصص خود را به محل کارفرما ارسال خواهد کرد.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر می‌باشد:

 • پشتیبانی به صورت راه دور
 • حضور پرسنل فنی در زمان‌های خاص در محل کارفرما
 • استخراج طرح شبکه فعلی
 • پیاده‌سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه
 • برمبنای ITIL
 • استخراج معضلات شبکه‌ای و امنیتی
 • ارایه تعهدات لازمه به کارفرما
 • بهینه‌سازی شرایط Backupگیری از اطلاعات حساس
 • کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیم‌های تخصصی شرکت رستاک
 • سامانه ویرا در حوزه‌های مختلف
 • مستندسازی شبکه
 • نگهداری شبکه و سرورهای مرتبط
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارایه خدمات آموزشی