طراحی و پیاده‌سازی مرکز داده

خدمات دیتاسنتر

دیتاسنتر یا مرکز داده به شرکت‌ها در حوزه IT  این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ها و اطلاعات خود را به صورت متمرکز در یک مکان نگهداری کنند. دیتاسنتر طوری طراحی می‌شود تا سه هدف ذخیره‌سازی، پردازش و در نهایت انتشار داده محقق شود. 

تجهیزات دیتاسنتر در شکل‌گیری زیرساخت شبکه، سرویس ذخیره‌سازی و پردازش داده نقش اساسی دارند؛ بنابراین چگونگی مستقر‌سازی این تجهیزات، آرایش ارتباطات، پیاده‌سازی سرویس‌ها و در بخش مهم‌تر، نگهداری و پشتیبانی از این تجهیزات نیازمند دانش‌های فراوان و تجربه‌های موفقی است.

خدمات طراحی و پیاده سازی دیتاسنترها در رستاک سامانه ویرا در زمینه های تخصصی زیر ارائه می شود