AI Transformation یا تحول هوش مصنوعی در حوزه علوم رایانش

فناوری های نوظهور تا سال ۲۰۲۲ در گزارش گارتنر

فناوری های نوظهور تا سال 2022 در گزارش گارتنر

گزارش موسسه تحقیقاتی فناوری گارتنر از فناوری های نوین تا سال 2022

موسسه گارتنر (Gartner Inc.) یک موسسه تحقیقاتی در زمینه های مربوط به فناوری است و به طور منظم نتایج این تحقیقات را هر سال منتشر می‌کند. عمده این تحقیقات معطوف به رهبران اصلی صنعت فناوری اطلاعات است که شامل سازمان های دولتی، کسب و کارهای بزرگ High-Tech و Telecom، سرویس های تخصصی و سرمایه گذاران دنیای فناوری می‌باشد.

فناوری های نوظهور تا سال ۲۰۲۲ در گزارش گارتنر

همزمان با پایان یافتن سال 2020 و شیوع ویروس COVID-19 در جهان، این موسسه تحقیقاتی اقدام به انتشار گزارش Emerging Technology Roadmap مبتنی بر مطالعه شرکت های بزرگ و شرکت ها با سایز متوسط کرده است. این گزارش، مانند نقشه راهی تا سال 2022 می‌باشد که به تصمیم گیری فعالان صنعت فناوری اطلاعات کمک خواهد کرد.
موسسه گارتنر سه موضوع کلیدی را در بررسی های خود در نظر گرفته است: 1) ریسک، ارزش و بدبینی، 2) سرعت و بنیاد کسب و کار و 3) تغییر در سرمایه گذاری. بر این اساس تلاش کرده است تا با طرح سوالاتی و پاسخ به آن ها، فعالان حوزه فناوری اطلاعات را در تصمیم گیری یاری رساند. برخی از سوالات عبارتند از:

ـ کدام فناوری ها از نظر ارزش و ریسک، بیشترین امیدواری برای آینده را دارند؟
ـ کدام فناوری ها شایسته تردید اضافی هستند؟
ـ سرعت پذیرش فناوری های نوظهور در سازمان ها با وجودCOVID-19 چقدر است؟
ـ به دلیل بحران COVID-19، برنامه های پذیرش فناوری اطلاعات چگونه تغییر می کنند؟
ـ همتایان من در چه فناوری هایی سرمایه گذاری می کنند؟
گارتنر مطالعه خود را مبتنی بر دو گروه از شرکت ها انجام داده است:
1ـ شرکت های بزرگ یا Large Enterprises: این شرکت های بیش از 1 میلیارد دلار درآمد دارند. تعداد این شرکت ها در مطالعه گارتنر 438 است.
2ـ شرکت‌های متوسط یا Midsize Enterprises: تعداد این شرکت ها در مطالعه گارتنر 218 است.

در نهایت 111 و 112 فناوری به ترتیب در شرکت های بزرگ و متوسط شناسایی شدند. گارتنر فناوری ها در شرکت های بزرگ و متوسط را در 6 گروه تقسیم بندی کرده است (شکل 1). همچنین فناوری ها را از نظر میزان پیشرفت در 4 مرحله قرار می دهد: مرحله نظارت، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرای آزمایشی و مرحله استقرار. طبق گزارش گارتنر و بر اساس بررسی شرکت های بزرگ، اشتیاق رو به رشدی برای سرمایه گذاری در فناوری های دارای ریسک وجود دارد (شکل 2). فناوری ها با ریسک بالا، اغلب در مرحله اجرای آزمایشی (Pilot) یا در مرحله استقرار قرار گرفته اند.

تقسیم بندی فناوری ها توسط گارتنر
شکل 1- تقسیم بندی فناوری ها توسط گارتنر
سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بر روی فناوری‌های دارای ریسک
شکل 2- سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بر روی فناوری‌های دارای ریسک

با توجه به شیوع ویروس COVID-19 برنامه های سرمایه گذاری در فناوری با تغییراتی مواجه شده است. تغییرات به وجود آمده ناشی از همه گیری ویروس کرونا براساس بررسی شرکت های بزرگ در شکل 3 آمده است. در بررسی تاثیر COVID-19 بر برنامه سرمایه گذاری شرکت ها، 450 فرد متخصص و حرفه ای از 292 شرکت مشارکت کرده‌اند.

تغییرات سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها مبتنی بر نتایج شرکت‌های بزرگ
شکل ۳- تغییرات سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها مبتنی بر نتایج شرکت‌های بزرگ

بیشترین افزایش سرمایه گذاری در گروه های «ذخیره سازی و پایگاه داده» و «شبکه» است. در مقابل بیشترین کاهش سرمایه گذاری در گروه «محل کار دیجیتال» وجود دارد. همچنین بیشترین تاخیر در برنامه های سرمایه گذاری، در گروه «اتوماسیون IT» ملاحظه می شود.
گارتنر تغییرات برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات را مبتنی بر کاربرد نیز بررسی کرده است. شکل 4 نتایج این بررسی را مشخص کرده است. بیشترین افزایش سرمایه گذاری در حوزه کاربردی «خدمات مالی» و «دولت و آموزش» است. در حالیکه کمترین کاهش سرمایه گذاری نیز به حوزه «خدمات مالی» تعلق دارد. همچنین بیشترین کاهش سرمایه گذاری در حوزه کاربردی «ساخت و ساز/عمران» می‌باشد. از سوی دیگر، بیشترین ثبات و عدم تغییر در سرمایه گذاری مربوط به حوزه «خدمات بعداشتی و دارویی» است. نتایج حاصل از این بررسی ها می تواند به عنوان راهنمایی برای فعالان و تصمیم سازان شرکت ها به منظور سرمایه گذاری در حوزه های مختلف باشد.

تغییرات سرمایه‌گذاری در کاربردهای مختلف مبتنی بر نتایج شرکت‌های بزرگ
شکل 4- تغییرات سرمایه‌گذاری در کاربردهای مختلف مبتنی بر نتایج شرکت‌های بزرگ