افراد دارای رتبه برترین بازار آنلاین بریتانیا برای برقراری ارتباط بین صاحبان خانه با تجار است.

با اهداف قوی جذب مشتری، تیم بازاریابی عملکرد Rated People نیاز به افزایش تبدیل از جستجوی ارگانیک داشت.

چالش: اولویت‌های رقابتی برای تیم Dev

ما میلیون ها کار داریم که می خواستیم انجام دهیم
که زمان توسعه را می‌گیرد… اما همیشه چیزی در اولویت سئو قرار می‌گرفت.»

– ریچ آندروود، رئیس سئو، افراد رتبه بندی شده

هدف این تیم ایجاد پایگاه کاربران رتبه‌بندی‌شده بود، اما به راهی نیاز داشت تا به راحتی ثابت کند که پروژه‌های توسعه دهنده SEO تأثیر معناداری بر رشد ارگانیک خواهند داشت.

ریچ آندروود، رئیس SEO در Rated People گفت: «ما میلیون‌ها کار داریم که می‌خواستیم انجام دهیم که زمان توسعه را می‌گیرد. “همیشه چیزی در اولویت سئو وجود داشت.”

برای حل این چالش، ریچ و تیمش تحقیقاتی را در مورد اینکه اگر روی سئو متمرکز بر تبدیل‌های ارسالی شغل کاربر خود سرمایه‌گذاری کنند، عملکردشان را انجام دادند.

این تیم می خواست به سرعت ده ها فرضیه را در مورد استفاده از کلمه کلیدی، پیوند داخلی و موارد دیگر آزمایش کند.

اما، با صدها هزار صفحه برای بهینه سازی، آنها به یک راه سریع برای انجام این بهینه سازی ها برای اثبات بازگشت سرمایه و در نتیجه افزایش SEO به عنوان یک اولویت در نقشه راه توسعه دهنده نیاز داشتند.

خواندن توصیه می شود: Petco هفته ها تلاش دستی را با ClarityAutomate صرفه جویی می کند

راه حل: با ClarityAutomate سریعتر فرضیه ها را آزمایش و اثبات کنید

ما نه تنها می توانیم عناصر روی صفحه را در مقیاس تغییر دهیم،
اما ما به شدت در حال پیشرفت هستیم.»

– ریچ آندروود، رئیس سئو، افراد رتبه بندی شده

با شفافیت خودکار، تیم Rated People بدون نیاز به منابع توسعه دهنده توانستند در مقیاسی چشمگیر آزمایش کنند.

ریچ گفت: «روند ما آزمایش چیزی و ایجاد اعتماد به نفس بود. سپس، اگر نتایجی را که می‌خواستیم ببینیم، می‌توانیم توجه خود را به مناطق مهم‌تری در سایت معطوف کنیم.»

ریچ و تیمش از شروع آزمایش تا تکمیل، از ClarityAutomate برای اجرا، تجزیه و تحلیل و گزارش نتایج آزمایش استفاده کردند. ClarityAutomate به افراد رتبه بندی شده اجازه داد:

  • تست‌های سئو را اجرا کنید و از طریق مدل‌های همبستگی و تحلیل آماری داخلی آنالیز کنید
  • تمام ایده های بهینه سازی را برای سرعت بخشیدن به نتایج سئو تست کنید
  • نقشه راه SEO را با تیم توسعه دهنده اولویت بندی کنید
  • نشان دهند که تغییرات سئوی آنها تاثیر مثبتی بر ترافیک و درآمد دارد

ریچ گفت: «نه تنها می‌توانیم عناصر روی صفحه را در مقیاس تغییر دهیم، بلکه به شدت در حال پیشرفت هستیم. “ما توانسته ایم پیشرفت خود را از طریق داشبوردهای ساده بر اساس فاکتورهای تبدیل نشان دهیم – همه این کارها در seoClarity ساده است.”

نتایج: ClarityAutomate مستقیماً بر رشد درآمد با 11 درصد افزایش ترافیک در طی یک ماه تأثیر می گذارد.

یک آزمایش واقعاً مثبت نه تنها حدود 11٪ را نشان داد
افزایش ترافیک اما فقط کمتر از 10٪ بیشتر
تبدیل ها– برای تیم توسعه دهنده ما بسیار مهم است!

– ریچ آندروود، رئیس سئو، افراد رتبه بندی شده

ریچ و تیمش با روشی برای اثبات آزمایشات خود و افزایش سرعتی که توانستند این کار را انجام دهند، نتایج زیر را در یک دوره چهار هفته ای (در مقایسه با چهار هفته قبل) تجربه کردند:

  • افزایش 11 درصدی ترافیک
  • 10 درصد افزایش در تبدیل در صفحات آزمایشی

ریچ گفت: «این آزمایش برای تیم توسعه دهنده ما بسیار مهم بود تا به ما در اولویت بندی کار کمک کند.

تسریع نتایج با وضوح خودکار

ClarityAutomate به افراد رتبه‌بندی‌شده این امکان را داد که این آزمایش‌ها را در چند مرحله مختلف انجام دهند و نتایج را به تیم توسعه‌دهندگان رتبه‌بندی‌شده ثابت کنند، بنابراین راه را برای تغییرات بیشتر در مقیاس هموار کرد.

با توانایی اثبات این بهینه سازی ها با تست سئو، Rich با دور زدن صف توسعه دهنده، در زمان و منابع صرفه جویی کرد و یک مورد تجاری برای اجرای تغییرات مشابه در کل سایت ایجاد کرد.

سئوکاران سازمانی که چالش‌های مشابهی را تجربه می‌کنند تشویق می‌شوند تا برای یک نسخه نمایشی ثبت‌نام کنند تا ببینند آیا ClarityAutomate برای نیازهای سازمانی شما مناسب است یا خیر.

پروژه های سئو را سریعتر اجرا کنید